Wednesday, November 24, 2010

Bersama menasihati:D

Jika kita mesti menunggu sampai seseorang itu bersih daripada dosa, barulah layak untuk menasihati manusia, maka tidak akan ada walau seorang pun di muka bumi ini yang layak untuk memberi nasihat setelah Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa sal...lam.Seorang penyair pernah berkata,“Apabila seseorang yang melakukan dosa itu tidak menasihati manusia, maka siapakah yang akan menasihati orang-orang yang berdosa setelah Nabi Muhammad?”“Para ulama menyatakan bahawa tidak diwajibkan kepada orang yang menyuruh kepada kebaikan atau orang yang mencegah kemungkaran untuk mencapai kesempurnaan dalam semua perkara. Tetapi, dia mestilah sentiasa mengajak kepada kebaikan walaupun dia memiliki kekurangan dalam perkara yang dia ajak, dan dia mestilah sentiasa mencegah kemungkaran walaupun dia kadang-kadang melakukan apa yang dia larang. Sesungguhnya, wajib pada dirinya dua perkara, iaitu, mengajak dirinya sendiri ke arah kebaikan dan mencegah kemungkaran, dan mengajak orang lain ke arah kebaikan dan mencegah mereka daripada kemungkaran. Dia tidak boleh mengabaikan salah satu daripada dua perkara tersebut.”(Syarah Sahih Muslim: 2/23, An-Nawawi).Semoga kita termasuk dalam golongan yang selalu nasihat-menasihati ke arah kebaikan.